PIECE POKROCZNE, PRZEPYCHOWE

Piec przeznaczony jest najczęściej do nagrzewania elementów stalowych przed obróbką plastyczną do temperatury ok. 1250°C.

Wsad do pieca oraz z pieca transportowany jest za pomocą rolek chłodzonych wodą. Ruch wzdłuż wykonywany jest poprzez ruchome ławy stalowe lub ceramiczne wykonujące ruchy posuwisto – zwrotne i układany jest na części stałej. Ława ruchoma najczęściej napędzana jest hydraulicznie i posiada wodne rynny uszczelniające. Często w celu obserwacji ruchu wsadu montowane są specjalne kamery przystosowane do pracy w wysokich temperaturach.

Wyłożenie ogniotrwałe przeważnie wykonane jest z betonu ogniotrwałego i tradycyjnych materiałów ceramicznych, jednakże w miarę możliwości stosuje się również materiały włókniste.