Polityka prywatności

DEKLARACJA OCHRONY DANYCH

Część I

Ogólna deklaracja ochrony danych na podstawie art. 13, 14 i 21 regulacji o ochronie danych osobowych (RODO)

W celu komunikacji, wymiany informacji i usług jak też dla innych celach w instniejącej lub powstającej relacji biznesowej, są wymagane dane osobowe np. imię i nazwisko, dane kontaktowe lub funkcja danej osoby.

Udostępnienie danych osobowych następuje,

– poprzez korzystanie z naszych usług online
– w związku z procesami rejestracji lub osobistym dostarczaniem danych, np. rozdając wizytówki
– przez firmę, np. jeśli informacje kontaktowe są dostarczane przez osoby odpowiedzialne za ich kontakt.

To dzieje się tak zarówno zgodnie z przepisami prawnymi jak i z osobistymi prawami osób zainteresowanych. Strony zainteresowane mają prawo do otrzymywania informacji o swoich danych osobowych, zażądać skasowania lub skorygowania ich danych lub zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych. W rezultacie usługi oparte na tych danych nie mogą być już dłużej wykorzystywane. Strony zainteresowane mogą w każdej chwili kierować pytania i skargi do organu nadzoru swojego kraju lub do naszego inspektora ochrony danych. Nasz expert od ochrony danych jest osiągalny pod adresem LOI-Poland Sp. Z o.o, IOD, ul. Zagórska 79 42-680 Tarnowskie Góry lub adresem mailowym: ochronadanych-loipl@tenova.com

 1. Zakres danych

Następujące dane od państwa mogą być gromadzone i przetwarzane:

 • identyfikacja danych, np. Imię, płeć, data urodzenia
 • (oficjalny) adres i dane kontaktowe, np. Adres służbowy, adres e-mail, numery telefonów, dane organizacyjne, takie jak firma, dział, funkcja
 • czas i obecność, np. podczas pobytu w LOI-Poland Sp. Z o.o lub podczas wykonywania usług
 • aktywności, zadania i operacje, np. dla projektów
 1. Cel

Państwa dane mogą być wykorzystywane do następujących celów:

  • Cele operacyjne
  • Identyfikacja i autoryzacja
  • komunikacja, np. w celu wyjaśnienia pytań lub terminów oraz wymiany informacji
  • Dokumentacja działań, np. spotkania, wydarzenia i umowy
  • zarządzanie reklamacjami

Ponadto dane osobowe mogą być wykorzystywane przez odwiedzających i osoby, które poprosiły o nasze usługi lub, z którymi związek już istnieje dla:

 • Zapewnienie informacji i żądanych usług, np. biuletyn
 • Nadzór i kontrole bezpieczeństwa

Dane osobowe partnerów handlowych, np. dostawcy, klienci, partnerzy kontraktowi, usługodawcy lub partnerzy mogą również służyć do:

 • Rozliczenie transakcji, np. płatności, fakturowanie i zarządzanie umowami
 • logistyka, np. transport
 • Zarządzanie autoryzacją i identyfikacją procedur elektronicznych, w tym wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów
 • Komunikacja administracyjna, np. promocja sprzedaży lub rozwój produktu
 • Nadzór, kontrole i ankiety
 • Marketing bezpośredni

Wszelkie zgody udzielone dla korzystania z danych osobowych w celu reklamy elektronicznej lub reklamy internetowej mogą w dowolnym momencie zostać odwołane.

 1. Zasady przetwarzania

LOI-Poland Sp. Z o.o gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa danych poprzez wewnętrzne regulacje oraz – jeżeli dane są przetwarzane przez zewnętrznego dostawcę usług – poprzez odpowiednie uzgodnienia w umowach, takie jak stosowanie standardowych unijnych klauzul umownych o przetwarzaniu danych poza Unią Europejską.
Upewnijcie się, że Państwa dane są zawsze aktualne i poprawne, np. przekazując odpowiednie zmiany lub – jeśli to możliwe – samodzielnie zaktualizować.
Pytania dotyczące zakresu, korekty lub usunięcia danych oraz wniosków o udzielenie informacji można wyjaśnić z inspektorem ochrony danych.

 1. Przechowywanie danych

Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia danego celu i spełnienia wymogów regulacyjnych, zazwyczaj przez czas trwania odpowiedniego stosunku umownego, w tym obowiązującego ustawowego okresu przechowywania.

 1. Monitorowanie i badanie

Dla chrony naszej IT przed różnymi zagrożeniami – np. złośliwe oprogramowanie, ataki hakerów, spam i własność intelektualna (Intellectual Property) są wykorzystywane różne techniki, w tym analiza wymienianych informacji na wirusy i anomalii w danych połączeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości można analizować odpowiednie dokumenty i dane połączeń.
Aby spełnić istniejące restrykcje dotyczące dostawy i płatności – takie jak firmy i osoby wymienione w różnych listach państwowych – można porównać istniejące dane pracowników z tą listą.
Ponadto, w przypadkach podejrzeń, na przykład, te które są zgłaszane przez Hotline na temat zgodności (Compliance- Hotline), w przypadku oficjalnych dochodzeń i obrony przed roszczeniami wobec LOI-Poland Sp. Z o.o, może być konieczne zbadanie i opublikowanie danych i dokumentów dotyczących osób.
We wszystkich przypadkach są przestrzegane nasze wewnętrzne regulacje, wymogi prawne i prawa do prywatności osób z tym związanych.

Część II

Uzupełnienie deklaracji ochrony danych dotyczących naszej strony internetowej

LOI-Poland Sp. Z o.o. cieszy się zainteresowaniem naszą firmą, naszymi produktami oraz naszą stroną internetową. Niniejszym chcemy państwa poinformować o badaniu/zbieraniu i przetwarzaniu danych anonimowych oraz osobistych w czasie korzystania z informacji na naszej stronie internetowej.

Podmiot ochrony danych

Celem przepisów o ochronie danych jak RODO (EU) 2016/679 jest ochrona sfery osobistej oraz danych osobistych osób fizycznych. Danymi osobistymi są wszystkie informacje, które można przyporządkować bespośrednio konkretnej osobie lub osobie, którą można ustalić. Fizyczna osoba identyfikowalna, to taka osoba, która bezpośrednio lub pośrednio może być ustalona w szczególności na podstawie cech identyfikacyjnych.

Organ odpowiedzialny za gromadzenie i przetwarzanie danych na tej stronie internetowej

Organem odpowiedzialnym zgodnie z paragrafem 4(7) EU-RODO za gromadzenie i przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest LOI-Poland Sp. Z o.o. Dane kontaktowe oraz nazwiska osób odpowiedzialnych z LOI-Poland Sp. Z o.o. można znaleźć w impressum na tej stonie.

Ogólny zakres gromadzenia i przetwarzania danych

Ogólnie nie jest to konieczne by w czasie korzystania z naszej strony internetowej podawać dane osobowe. Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość nawiązania kontaktu przez wysłanie maila. Dane osobowe, które otrzymamy (jak adress mailowy, nazwisko, dane kontaktowe itd.) zostaną zgromadzone i przetworzone w celu opracowanie panstwa zapytania.
Państwo nie jesteście zobowiązani do przekazywania nam tego typu danych osobowych. Jeśli jednak nie otrzymamy odpowiednich danych/informacji, istnieje mozliwość, że nie będziemy w stanie odpowiednio zareagować na państwa zapytania.
Dane mogą być przekazane osobom trzecim jak np. firmom świadczącym usługi, dostawcom, klientom związanych z LOI-Poland Sp. Z o.o. jeśli będzie to konieczne do opracowania i dostarczenia odpowiedzi na państwa zapytania.
Dane mogą zostać także przekazane osobom trzecim jeśli jest to wymagane na podstawie przepisów państwowych, zarządzeń instytucji/organów państwowych czy nakazów sądowych.
Gromadzenie i przetwarzanie państwa danych osobowych jest uregulowane na podstawie aktykułu 6 EU-RODO.

Ogólny zakres gromadzenia i przetwarzania danych

Ze względów technicznych państwa wyszukiwarka internetowa przekazuje w czasie korzystania z naszej strony internetowej naszemu WebServerowi informacje o systemie operacyjnym, wyszukiwarce, Ip. Adr., poprzednio używanej strony internetowej (Referrer URL) oraz godzine. Te dane są przekazywane anonimowo bez osobistej indentyfikacji użytkownika. Porównanie danych z innymi źródłami nie jest przeprowadzane. Te dane będą tylko wykorzystywane dla celów statystycznych.
Stosujemy Cookies do zbierania i zabezpieczenia danych użytkownika. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są zapamietywane na państwa komputerze. My zbieramy te dane celem optymalizacji naszej prezencji internetowej i zwiększenia atraktywności naszej oferty internetowej. Te dane zostaną gromdzone oraz zapamiętywane tylko anonimowo i nie pozwalają na wyciąganie wniosków o państwu jako osobie.

Narzędzia do Webanalizy

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics do analizy serwisu sieciowego WEB z firma Google Inc. Cookies („Google“). Google Analytics wykorzystuje z tzw. Cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są zapamietywane na państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z tej strony internetowej. Informacje, które zostały wytworzone przez Cookies o korzystaniu z tej strony internetowej zostają przekazywane do serwerów w USA i zostają tam zapamiętywane.
W przypadku uaktywnienia anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie krajów członkowskich Uni Europejskiej oraz państw związanch umową o europejskim regionie gospodarczym Google skraca przedtem państwa IP. Tylko wyjątkowo zostaje całe IP przekazywane do serwerów z Google w USA i tam skracane. Anonimizacja IP jest na tej stronie aktywna. Google będzie na polecenie opertora informacje tej strony internetowej wkorzystywał celem oceny i stworzenia raportów o korzystaniu z tej strony internetowej dla operatora oraz świadczenia usług związanych z internetem oraz tą stroną internetową. Przekazany adr. IP z państwa wyszukiwarki przez Google Analytics nie będzie porównywany i wykorzystywany z innymi danymi od Google.
Państwo możecie zrezygnować z używania Cookies przez odpowiednie ustawienia właściwości w wyszukiwarce internetowej. Proszę jednak uwzględnić, że w pewnych okolicznościach korzystanie z całkowitego zakresu funkcyjnego tej strony internetowej może być jednak niemożliwe. Państwo możecie także podjąć decyzję by w przyszłości śledzenie przez Google Analytics zostało wyłączone przez pobranie oraz installację tzw. Add – On deaktywacji z Google Analytics dla aktualnej wyszukiwarki internetowej
http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = pl .
Do uzyskania dodatkowych informacji proszę odwiedzić następującą stronę internetową
http://www.google.com/analytics/terms/pl.html

YouTube

Nasza strona internetowa używa Plugins z YouTube, które są obsługiwane przez Firmę Google. Operatorem tych stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.
Jeśli państwo skorzystacie z jakiejś z naszych stron internetowych z Plugins z YouTube, zostanie wtedy nawiązana komunikacja z serwerami z YouTube, celem przekazania informacji, z której z naszych stron internetowych skorzystano.
Jeśli jesteście państwo zameldowani w koncie YouTube, możecie wtedy wasze używanie wyszukiwarki internetowej połączyć pezpośrednio z państwa profilem w YouTube. Temu można zapobiec, jesli wymeldujecie się z konta YouTube.
YouTube został zastosowany celem odpowiedniego ukształtowania naszych stron internetowych. Jest to udokumentowane uzasadnionym interesem zgodnie z Art. 6(1)(f) RODO.
Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych użytkowników możecie państwo znaleźć w deklaracji o ochronie danych z YouTube pod www.google.com/intl/pl/policies/privacy .

Google Web-Fonts

Nasza strona internetowa używa dla jednolitej prezentacji czcionek Web-Fonts dane do dyspozycji przez Google. Jeśli państwo wywołacie jakąś stronę internetową, wtedy państwa wyszukiwarka internetowa wprowadza do pamięci tej wyszukiwarki internetowej rodzaje czcionek celem poprawnego zaprezentowania tekstów oraz ich czcionek.
W związku z tym musi państwa wyszukiwarka internetowa podjąć bezpośrednie połączenie z serwerami z Google. Google otrzymuje wskazówkę, że komunikacja z naszą stroną internetową została podjęta z państwa IP. Stosowanie Web-Fonts jest w interesie jednolitej prezentacji czcionek na naszych stronach internetowych. Jest do udokumentowane uzasadnionym intersem zgodnie z Art. 6(1)(f) RODO.
Jeśli państwa wyszukiwarka internetowa nie wspomaga Web-Fonts, wtedy będą zastosowane standardowe czcionki z państwa komputera.
Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych użytkowników możecie państwo znaleźć pod developers.google.com/fonts/faq oraz w deklaracji o ochronie danych z Google pod www.google.com/policies/privacy/

Webfont z Fast.Fonts.Net albo z Fonts.com

Dla jednolitej prezentacji czcionek, ta strona intnernetowa używa czcionek opracowanych przez firmę Monotype GmbH (fonts.com lub fast.fonts.net ). Jeśli państwo wywołacie jakąś stronę internetową, wtedy państwa wyszukiwarka internetowa wprowadza do pamięci tej wyszukiwarki internetowej rodzaje czcionek celem poprawnego zaprezentowania tekstów oraz ich czcionek.
Jeśli państwo wywołacie jakąś stronę naszej prezentacji internetowej, która używa Webfonts (Webczcionek), wtedy państwa wyszukiwarka internetowa łączy się bezpośrednio z serwerami z fonts.com. Fonts.com otrzymuje wskazówkę, że komunikacja z naszą stroną internetową została podjęta z państwa IP. Stosowanie czcionek z fonts.com jest w interesie jednolitej prezentacji czcionek na naszych stronach internetowych. Jest do udokumentowane uzasadnionym interesem zgodnie z Art. 6(1)(f) RODO.
Jeśli państwa wyszukiwarka internetowa nie wspomaga fonts.com, wtedy będą zastosowane standardowe czcionki z państwa komputera.
Dodatkowe informacje o tych czcionkach możecie państwo znaleźć pod www.fonts.com/info/legal oraz w deklaracji o ochronie danych z fonts.com pod www.fonts.com/info/legal/privacy jak i w deklaracji o ochronie danych z Monotype GmbH pod www.monotype.com/legal/privacy-policy

Google Maps

Nasza strona internetowa używa servisu map z Google Maps przy stosowaniu opowiedniej API. Ten servis jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby używać Google Maps jest konieczne zapamiętanie państwa IP adresu. Ta informacja zostaje zazwyczaj przesyłana do serwerów w USA i tam zapamiętywana. Operator tej strony internetowej nie ma wpływu na transfer danych.
Kożystanie z Googel Maps służy odpowiedniej prezentacji naszej strony internetowej oraz ułatwnieniu lokalizacji miejscowości podanych nach naszej stronie internetowej. Jest do udokumentowane uzasadnionym intersem zgodnie z Art. 6(1)(f) RODO.
Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych użytkowników możecie państwo znaleźć w deklaracji o ochronie danych z Google pod www.google.com/policies/privacy/

Social Media

Jeśli poprzednio nie zostało podane coś innego, to my nie używamy żadnych Plugins dla Mediów Socjalnych. My oferujemy jedynie bozpośrednie połączenia/links do treści naszych Mediów Socjalnych.

Okres przechowywania państwa danych osobistych

Państwa dane osobowe zostaną zlikwidowane gdy tylko przetwarzanie tych danych nie bedzie już konieczne z zastrzeżeniem eventualnego ustawowego przechowywanie danych, które musi być spełnione.

Państwa prawa

Niniejszym posiadacie państwo następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które są przez nas gromadzone i przetwarzane:

 1. Prawo o informacji – o otrzymaniu informacji czy państwa dane osobowe zostają przetwarzane czy też nie;
 2. Prawo o korekturze – o sprostowaniu państwa niedokładnych danych osobowych pańskiej osoby;
 3. Prawo o usunięciu – o usunięciu państwa danych osobowych, jeśli istnieje podstawa prawna;
 4. Prawo o ograniczeniu przetwarzania – o otrzymaniu od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeśli istnieje podstawa prawna; oraz
 5. Prawo o sprzeciwie – zawsze z powodów odnoszących się do szczególnych sytuacji przetwarzania danych osobowych, które dotyczą pańskiej osoby, można się sprzeciwić na postawie akrtykułu 6 ustęp 1 litera e lub f RODO.

Niezależnie od tego macie państwo prawo złożyc zażalenie o przetwarzaniu danych osobowych w urzędzie o ochronie danych.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych przez nas jest na podstawie państwa zezwolenia, możecie państwo w każdej chwili to zezwolenie odwołać.

Punkt kontaktowy

Proszę się nie wahać z podjęciem kontaktu celem zapytań o deklaracji o ochronie danych oraz przetwarzaniu państwa danych osobowych. Nasz expert ochrony ochrony danych IOD jest osiągalny pod nastepującym adresem mailowym: ochronadanych-loipl@tenova.com

Wykluczenie odpowiedzialności prawnej

Zawartość strony internetowej z LOI-Poland Sp. Z o.o. została wykonana z dużą starannością i zostaje regularnie aktualizowana. Informacje tej strony internetowej nie są jednak wiążące i nigdy nie zastąpią indiwidualnej konsultacji. LOI-Poland Sp. Z o.o. nie obejmuje żadnego rodzaju odpowiedzialności za aktualność, prawdziwość i kompletność informacji zawartych na tych stronach oraz bezproblemowego dostępu w dowolnym momencie.
LOI-Poland Sp. Z o.o. zastrzega sobie wyłączne prawo do zmian albo usunięcia części tych stron internetowych lub całkowitej oferty, bez szczególnej zapowiedzi także zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.
Roszczenia wobec LOI-Poland Sp. Z o.o. za wszelkiego rodzaju szkody, które powstały przez korzystanie z dostarczonych informacji, włącznie z każdegorodzaju informacjami, które są niekompletne lub niepoprawne, bedą niekceptowane. Wyjątkiem w tym przypadku jest umyślne lub rażące zaniedbanie przez LOI-Poland Sp. Z o.o. lub jej pomocników. To wykluczenie odpowiedzialności prawnej nie dotyczy szkód wynikających z obrażeń życia, ciała lub zdrowia.
Ta strona internetowa zawiera wskazówki/links do innych stron internetowych („externe Links”). Jesli państwo klikniecie na te linki opuścicie wtedy strone internetową z LOI-Poland Sp. Z o.o. Strony internetowe innych oparatorów mogą posiadać inne reguły szczególnie dotyczące deklaracji o ochronie danych. LOI-Poland Sp. Z o.o. nie obejmuje żadnej odpowiedzialności lub gwarancji za treść zewnętrznych linków innych operatowów.
Przed początkowym połączeniem dostawca sprawdza informacje na linkach zewnętrznych o naruszeniach prawnych. W chwili obecnej nie wykryto żadnych naruszeń. Jeśli przez używanie tam dostarczonych informacji powstaną jakiekolwiek szkody, odpowiada za nie prawdopodobnie tylko autor tej odpowiedniej strony internetowej a nie ten, który wskazał na tą stronę internetową.
Dostawca nie ma żadnego wpływu na aktualne lub przyszłościowe prezentacje oraz zawartość stron internetowych wskazanych poprzez linki. Ciągła kontrola tych zewnętrznych linków przez dostawcę bez konkretnych wskazówek naruszeń prawnych jest nie możliwe do przeprowadzenia.
Jeśli zewnętrzne linki na naszej stronie internetowej wskazują na zawartości, które stanowią podstawę do reklamacji, to prosimy o poinformowanie. Linki które zawierające naruszenia prawne zostaną unsunięte.
To wykluczenie odpowiedzialności prawnej jest częścia oferty internetowej z LOI-Poland Sp. Z o.o. Jeśli części lub pojedyńcze sformułowania tego tekstu nie odpowiadają obecnej sytuacji prawnej lub już jej nie odpowiadają albo są niecałkowite, to pozostała zawartość i ważność części tego dokumentu pozostaje nienaruszona.