Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Piece z wysuwnym trzonem w Rosji

W pierwszych dniach maja w Rosji oddano do użytku dwa piece z wysuwnym trzonem typu WH-25.25.90/15-G4-1100.

Piece charakteryzują się następującymi parametrami:

Wymiary użytkowe: – wysokość – 2,5m,
– szerokość – 2,5m,
– długość – 9,0m.
Masa wsadu: 15t.
Paliwo: gaz ziemny.
System grzewczy: 16 palników rekuperatorowych w 4 strefach.
Max. Temperatura pracy: 1100°C.
Wyłożenie ogniotrw.: – ściany i sklepienie – mat. włókniste,
– trzon – beton ogniotrwały i izolacyjny.

Piece przeznaczone są do obróbki cieplnej kolan i trójników o średnicy Ø720-Ø1440mm, wykorzystywanych do zabudowy na instalacjach przesyłowych gazu ziemnego. Dodatkowo piece posiadają system pozwalający na kontrolowanie procesu studzenia.