Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

KONTAKT

 

 

 

Adres:

ul. Zagórska 79
42- 680 Tarnowskie Góry

Email: info-loipl@tenova.com

Telefon: +48 (32) 284 16 39 , +48 (32) 284 13 61

Faks: +48 (32) 284 22 23

Pobierz wizytówkę skanując QR kod widoczny po prawej stronie lub pobierz wizytówkę w formacie vcf (MS Outlook)


    Wiem, że - zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”: • administratorem moich danych osobowych jest LOI-Poland sp. z o.o. z siedzibą 42-680 Tarnowskie Góry ul. Zagórska 79, • moje dane osobowe przetwarzane będą w związku z nadesłaniem przeze mnie korespondencji przez formularz kontaktowy na stronie WWW, przy czym przetwarzanie w tym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są: załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie WWW, także możliwość utrzymanie kontaktu z osobą oraz obrona roszczeń, • celem przetwarzania jest załatwianie spraw zawartych w korespondencji przesłanej z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie WWW, także możliwość utrzymanie kontaktu z osobą oraz obrona roszczeń, • moje dane mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, świadczącym usługi outsourcingowe m.in. w zakresie hostingu i obsługi strony WWW, • okres przechowywania danych zależy od charakteru (treści) nadesłanej korespondencji, jednak termin usunięcia danych nie jest późniejszy niż 10 lat od momentu załatwienia sprawy, z którą zwrócił się respondent, • mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, mam prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania moich danych.