Polityka prywatności

DEKLARACJA OCHRONY DANYCH

 

Ogólny zakres gromadzenia i przetwarzania danych

Ze względów technicznych państwa wyszukiwarka internetowa przekazuje w czasie korzystania z naszej strony internetowej naszemu WebServerowi informacje o systemie operacyjnym, wyszukiwarce, Ip. Adr., poprzednio używanej strony internetowej (Referrer URL) oraz godzinę. Te dane są przekazywane anonimowo bez osobistej identyfikacji użytkownika. Porównanie danych z innymi źródłami nie jest przeprowadzane. Te dane będą tylko wykorzystywane dla celów statystycznych.
Stosujemy Cookies do zbierania i zabezpieczenia danych użytkownika. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są zapamiętywane na państwa komputerze. My zbieramy te dane celem optymalizacji naszej prezencji internetowej i zwiększenia atrakcyjności naszej oferty internetowej. Te dane zostaną gromadzone oraz zapamiętywane tylko anonimowo i nie pozwalają na wyciąganie wniosków o państwu jako osobie.

Google Maps

Nasza strona internetowa używa servisu map z Google Maps przy stosowaniu opowiedniej API. Ten servis jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby używać Google Maps jest konieczne zapamiętanie państwa IP adresu. Ta informacja zostaje zazwyczaj przesyłana do serwerów w USA i tam zapamiętywana. Operator tej strony internetowej nie ma wpływu na transfer danych.
Korzystanie z Googel Maps służy odpowiedniej prezentacji naszej strony internetowej oraz ułatwieniu lokalizacji miejscowości podanych nach naszej stronie internetowej. Jest do udokumentowane uzasadnionym interesem zgodnie z Art. 6(1)(f) RODO.
Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych użytkowników możecie państwo znaleźć w deklaracji o ochronie danych z Google pod www.google.com/policies/privacy/

Media społecznościowe

Jeśli poprzednio nie zostało podane coś innego, to my nie używamy żadnych wtyczek dla Mediów społecznościowych. My oferujemy jedynie bezpośrednie połączenia/links do treści naszych Mediów społecznościowych.

Okres przechowywania państwa danych osobistych

Państwa dane osobowe zostaną zlikwidowane gdy tylko przetwarzanie tych danych nie będzie już konieczne z zastrzeżeniem ewentualnego ustawowego przechowywanie danych, które musi być spełnione.

Państwa prawa

Niniejszym posiadacie państwo następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które są przez nas gromadzone i przetwarzane:

  1. Prawo do informacji – o otrzymaniu informacji czy państwa dane osobowe zostają przetwarzane czy też nie;
  2. Prawo do sprostowania – o sprostowaniu państwa niedokładnych danych osobowych pańskiej osoby;
  3. Prawo do usunięcia – o usunięciu państwa danych osobowych, jeśli istnieje podstawa prawna;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – o otrzymaniu od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeśli istnieje podstawa prawna; oraz
  5. Prawo do sprzeciwu – zawsze z powodów odnoszących się do szczególnych sytuacji przetwarzania danych osobowych, które dotyczą pańskiej osoby, można się sprzeciwić na postawie artykułu 6 ustęp 1 litera e lub f RODO.

Niezależnie od tego macie państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli przetwarzanie przez nas danych osobowych Państwa dokonywane jest na podstawie Państwa zgody, to możecie Państwo w każdej chwili tę zgodę wycofać.

Punkt kontaktowy

Proszę się nie wahać z podjęciem kontaktu celem zapytań o deklaracji o ochronie danych oraz przetwarzaniu państwa danych osobowych. W tych sprawach prosimy o kontakt pod następującym adresem mailowym: info-loipl@tenova.com

Wykluczenie odpowiedzialności prawnej

Zawartość strony internetowej z LOI-Poland Sp. z o.o. została wykonana z dużą starannością i zostaje regularnie aktualizowana. Informacje tej strony internetowej nie są jednak wiążące i nigdy nie zastąpią indywidualnej konsultacji. LOI-Poland Sp. z o.o. nie obejmuje żadnego rodzaju odpowiedzialności za aktualność, prawdziwość i kompletność informacji zawartych na tych stronach oraz bezproblemowego dostępu w dowolnym momencie.
LOI-Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie wyłączne prawo do zmian albo usunięcia części tych stron internetowych lub całkowitej oferty, bez szczególnej zapowiedzi także zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.
Roszczenia wobec LOI-Poland Sp. z o.o. za wszelkiego rodzaju szkody, które powstały przez korzystanie z dostarczonych informacji, włącznie z każdego rodzaju informacjami, które są niekompletne lub niepoprawne, będą nieakceptowane. Wyjątkiem w tym przypadku jest umyślne lub rażące zaniedbanie przez LOI-Poland Sp. z o.o. lub jej pomocników. To wykluczenie odpowiedzialności prawnej nie dotyczy szkód wynikających z obrażeń życia, ciała lub zdrowia.
Ta strona internetowa zawiera wskazówki/links do innych stron internetowych („externe Links”). Jeśli państwo klikniecie na te linki opuścicie wtedy stronę internetową z LOI-Poland Sp. z o.o. Strony internetowe innych operatorów mogą posiadać inne reguły szczególnie dotyczące deklaracji o ochronie danych. LOI-Poland Sp. z o.o. nie obejmuje żadnej odpowiedzialności lub gwarancji za treść zewnętrznych linków innych operatorów.
Przed początkowym połączeniem dostawca sprawdza informacje na linkach zewnętrznych o naruszeniach prawnych. W chwili obecnej nie wykryto żadnych naruszeń. Jeśli przez używanie tam dostarczonych informacji powstaną jakiekolwiek szkody, odpowiada za nie prawdopodobnie tylko autor tej odpowiedniej strony internetowej a nie ten, który wskazał na tą stronę internetową.
Dostawca nie ma żadnego wpływu na aktualne lub przyszłościowe prezentacje oraz zawartość stron internetowych wskazanych poprzez linki. Ciągła kontrola tych zewnętrznych linków przez dostawcę bez konkretnych wskazówek naruszeń prawnych jest nie możliwe do przeprowadzenia.
Jeśli zewnętrzne linki na naszej stronie internetowej wskazują na zawartości, które stanowią podstawę do reklamacji, to prosimy o poinformowanie. Linki które zawierające naruszenia prawne zostaną usunięte.
To wykluczenie odpowiedzialności prawnej jest częścią oferty internetowej z LOI-Poland Sp. z o.o. Jeśli części lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie odpowiadają obecnej sytuacji prawnej lub już jej nie odpowiadają albo są niecałkowite, to pozostała zawartość i ważność części tego dokumentu pozostaje nienaruszona.