Piece typu Wärmebox – 2017 – Niemcy

Dla klienta z Niemiec zrealizowaliśmy projekt dwóch urządzeń typu Wärmebox służących do kontrolowanego chłodzenia płyt(blach) stalowych o dużych grubościach od temperatury 600°C. Początkowy projekt nie obejmował systemu grzewczego jednak konstrukcja urządzeń pozwala na jego łatwe uzupełnienie.

Data publikacji