Piec z trzonem obrotowym – Wrzesień 2019r. – Polska

We wrześniu 2019r. zakończono budowę urządzenia do nagrzewania kęsisk stalowych przed obróbką plastyczną, składającego się z pieca z trzonem obrotowym o średniej średnicy trzonu wynoszącej 13,5m. wraz ze zautomatyzowanym, bezobsługowym systemem transportu. Nagrzewanie wsadu przebiega w pięciu strefach nagrzewania przy pomocy palników płaskopłomiennych usytuowanych w stropie urządzenia. Maksymalna wydajność urządzenia wynosi do 40t/h. Średnica zewnętrznych ścian urządzenia wynosi ponad 19,5m.