Piec z trzonem obrotowym – Wrzesień 2019r. – Polska

We wrześniu 2019r. zakończono budowę urządzenia do nagrzewania kęsisk stalowych przed obróbką plastyczną, składającego się z pieca z trzonem obrotowym o średniej średnicy trzonu wynoszącej 13,5m. wraz ze zautomatyzowanym, bezobsługowym systemem transportu. Nagrzewanie wsadu przebiega w pięciu strefach nagrzewania przy pomocy palników płaskopłomiennych usytuowanych w stropie urządzenia. Maksymalna wydajność urządzenia wynosi do 40t/h. Średnica zewnętrznych ścian urządzenia wynosi ponad 19,5m.

Data publikacji

Piece przejezdne, komorowe do obróbki aluminum 2017 – Polska

Dla klienta z Polski dostarczyliśmy dwa piece przejezdne, komorowe do wyżarzania i starzenia oraz kontrolowanego chłodzenia stopów aluminium w postaci rur i prętów. Komory każdego z urządzeń pieca posiadają po jednej strefie automatycznej regulacji temperatury składającej się z następujących zespołów:

– rur promieniujących gazowych umieszczonych w  stropie pieca,

– wentylatora cyrkulacyjnego rewersyjnego zabudowany w stropie pieca,

– systemu kierownic przeznaczonych do właściwego rozdziału strugi gorącego powietrza

w obrębie profili.

Data publikacji