STRONA GŁÓWNA

FORMULARZ ZAPYTAŃ

KONTAKT

O FIRMIE  |  AKTUALNOŒŚCI  |  REFERENCJE

Piec z wysuwnym trzonem Piec z wysuwnym trzonem Piec z wysuwnym trzonem Piec z wysuwnym trzonem Piec z wysuwnym trzonem Piec z wysuwnym trzonem
 

PIECE KOMOROWE I SZYBOWE

PIEC KOMOROWY

Piec przeznaczony jest najczęściej do obróbki cieplnej elementów stalowych w zakresie temperatur do 1150°C, bądź do nagrzewania przed przeróbką plastyczną do temp 1250 °C.

Wsad układany jest na podkładach wykonanych ze staliwa żaroodpornego lub bezpośrednio na stałym trzonie.

Wyłożenie ogniotrwałe trzonu przeważnie wykonane jest z betonu ogniotrwałego i odpowiedniej warstwy izolacyjnej.

Drzwi pieca prowadzone są za pomocą niewymagających konserwacji rolek poruszających się w specjalnych listwach prowadzących. Uszczelnienie pomiędzy drzwiami i piecem uzyskujemy poprzez dociśnięcie drzwi do portalu pieca, w najniższym ich położeniu. Napęd drzwi realizowany jest elektromechanicznie za pomocą łańcucha rolkowego. Drzwi wyposażone są także w mechanizm zapobiegający ich samoczynnemu i niekontrolowanemu opadnięciu.

Ze względów ekonomicznych izolację cieplną obudowy pieca oraz drzwi wykonuje się z glino-krzemianowych materiałów włóknistych w postaci mat lub modułów jak również z tradycyjnych materiałów ceramicznych.

Doprowadzenie ciepła realizowane jest przez palniki usytuowane w obu wzdłużnych ścianach pieca bezpośrednio ponad trzonem lub w stropie (palniki płaskopłomienne). Regulacja pieca odbywa się w strefach w systemie Załącz/Wyłącz lub systemie regulacji ciągłej. Zapalanie palników, kontrola płomienia i sterowanie odbywa się automatycznie w każdej ze stref. Gaz doprowadzany jest do palników z sieci zakładowej, a powietrze spalania za pomocą wentylatora. Regulacja ciśnienia w piecu odbywa się automatycznie.

Każdy palnik wyposażony jest w zespół urządzeń zabezpieczających i regulujących. Gaz z sieci zakładowej redukowany jest do wymaganego poziomu w stacji stabilizacji ciśnienia i kierowany następnie poprzez zespół zaworów elektromagnetycznych i odcinek kontroli szczelności do kolektora zbiorczego umieszczonego na piecu, a stamtąd do palników.

Zastosowane przez nas redukcyjne stacje gazowe posiadają systemy zabezpieczeń, które działają automatycznie i odcinają dopływ gazu w przypadku zaniku energii elektrycznej, powietrza spalania, gazu oraz w przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia gazu. Ponadto stacje wyposażone są w układ kontroli szczelności instalacji gazowej. Dodatkowo każdy palnik posiada niezawodny układ kontroli płomienia oraz układ kontroli przepływu powietrza spalania.

Powietrze spalania tłoczone jest z wentylatora wysokoprężnego do kolektora i dalej do palników.

W każdej ze stref zainstalowanych jest kilka termopar, przewidzianych na maksymalną temperaturę pracy pieca. Z punktu widzenia układów automatycznej regulacji wszystkie termopary w strefie są równoważne, a wyboru tej w oparciu o wskazania, której system prowadził będzie strefę dokonywał będzie operator. Wszystkie układy automatycznej regulacji temperatury zrealizowane zostaną programowo w sterowniku. Przewiduje się dwustopniowy system wizualizacji pracy pieca.

Stopień pierwszy zrealizowany jest za pomocą panela operatorskiego. Panel ten zapewni obsłudze dostęp do najważniejszych informacji o piecu bezpośrednio z miejsca sterowania tj. drzwi szafy sterowniczej. W szczególności panel ten umożliwia:

wyświetlenie w postaci graficznej przekroju pieca z naniesionymi wartościami temperatur w poszczególnych jego strefach;

wizualizację trybu pracy podzespołów;

odczyt w postaci tekstów wszystkich pojawiających się alarmów w systemie;

prezentacje w postaci wykresów ciągłych wybranych parametrów pieca;

dobór i optymalizację nastaw regulatorów temperatury;

kontrolę przebiegu procesu nagrzewania wsadu.


Natomiast drugi stopień wizualizacji zrealizowany jest w komputerze.

Zadaniem komputera jest:

wizualizacja parametrów pracy pieca;

definiowanie krzywych nagrzewania;

diagnostyka urządzeń;

archiwizacja temperatury w strefach pieca;

tworzenie raportów o przebiegu procesu grzania.

Po zakończeniu procesu grzania możliwe jest wydrukowanie w postaci tabelarycznej szczegółowego raportu uwzględniającego m.in.:

rodzaj wsadu, numer zamówienia, nr klienta;

nazwisko piecowego;

datę i godzinę załadunku wsadu do pieca;

wartości temperatur w poszczególnych strefach pieca z rozdzielnością 10 min;

maksymalną i minimalną temperaturę w danej strefie w ciągu ostatnich 10 min;

maksymalną odchyłkę temperatury od temperatury zadanej;

datę i godzinę wyładunku wsadu z pieca.

Raporty mogą być przechowywane na dysku twardym komputera przez wymagany okres czasu.

Zastosowany przez nas rozwiązania gwarantują prawidłową i bezpieczną pracę systemu przy zachowaniu wszystkich wymaganych parametrów technicznych. W przypadku wystąpienia awarii jednego z elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, układ nie pozwala na kontynuowanie pracy oraz powtórne uruchomienie bez usunięcia przyczyn awarii.

PIEC SZYBOWY

Piec szybowy jest odmianą pieca komorowego, którego przestrzeń robocza jest w postaci pionowego cylindra najczęściej umieszczonego poniżej poziomu zerowego hali. Piec przeznaczony jest do obróbki cieplnej elementów stalowych w zakresie temperatur od 250 - 1150°C.

Wsad układany jest na podkładach wykonanych ze staliwa żaroodpornego, które z kolei ułożone są bezpośrednio na trzonie.

Wyłożenie ogniotrwałe trzonu przeważnie wykonane jest z betonu ogniotrwałego i odpowiedniej warstwy izolacyjnej. Szczelność pomiędzy odsuwaną pokrywą, a stałą częścią pieca uzyskuje się dzięki zastosowaniu rynien piaskowych oraz mechanizmu opuszczania pokrywy.

Ze względów ekonomicznych izolację cieplną obudowy pieca oraz pokrywy wykonuje się z glino-krzemianowych materiałów włóknistych w postaci mat lub modułów. Na życzenie klienta stosuje się również wyłożenie z tradycyjnych materiałów ceramicznych.

Doprowadzenie ciepła realizowane jest przez palniki usytuowane na obwodzie w bocznych ścianach pieca. Regulacja pieca odbywa się w strefach w systemie Załącz/Wyłącz. Zapalanie palników i kontrola płomienia i sterowanie taktowe odbywa się automatycznie w każdej ze stref. Gaz doprowadzany jest do palników z sieci zakładowej, a powietrze spalania za pomocą wentylatora. Regulacja ciśnienia w piecu odbywa się automatycznie.

W skład każdej strefy wchodzi kilka palników rekuperatorowych szybkowypływowych pracujących w systemie włącz - wyłącz. Każdy palnik wyposażony jest w zespół urządzeń zabezpieczających i regulujących. Gaz z sieci zakładowej redukowany jest do odpowiedniego poziomu w stacji stabilizacji ciśnienia i kierowany następnie poprzez zespół zaworów elektromagnetycznych i odcinek kontroli szczelności do kolektora zbiorczego umieszczonego na piecu, a stamtąd do palników.

Zastosowane przez nas redukcyjne stacje gazowe posiadają systemy zabezpieczeń, które działają automatycznie i odcinają dopływ gazu w przypadku zaniku energii elektrycznej, powietrza spalania, gazu oraz w przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia gazu. Ponadto stacje wyposażone są w układ kontroli szczelności instalacji gazowej. Dodatkowo każdy palnik posiada niezawodny układ kontroli płomienia oraz układ kontroli przepływu powietrza spalania.

Powietrze spalania tłoczone jest z wentylatora wysokoprężnego do kolektora i dalej do palników. Część powietrza skierowanego do palników wykorzystana jest do inżekcyjnego wyciągu spalin z komory pieca. Pozwala nam to na wyraźne zdefiniowanie stref pieca.

System ten pozwala na znaczne zwiększenie sprawności palników i pieca jak również automatyczną regulację ciśnienia w piecu.

Studzenie pieca może odbywać się w sposób kontrolowany przez wdmuchiwanie powietrza poprzez dysze chłodzące usytuowanych powyżej i poniżej poziomu wsadu przy wykorzystaniu wentylatora powietrza spalania, bądź dodatkowego wentylatora powietrza chłodzenia.

W każdej ze stref zainstalowanych jest kilka termopar, przewidzianych na maksymalną temperaturę pracy pieca. Z punktu widzenia układów automatycznej regulacji wszystkie termopary w strefie są równoważne, a wyboru tej w oparciu o wskazania, której system prowadził będzie strefę dokonywał będzie operator. Wszystkie układy automatycznej regulacji temperatury zrealizowane zostaną programowo w sterowniku. Przewiduje się dwustopniowy system wizualizacji pracy pieca.

Stopień pierwszy zrealizowany jest za pomocą panela operatorskiego. Panel ten zapewni obsłudze dostęp do najważniejszych informacji o piecu bezpośrednio z miejsca sterowania tj. drzwi szafy sterowniczej. W szczególności panel ten umożliwia:

wyświetlenie w postaci graficznej przekroju pieca z naniesionymi wartościami temperatur w poszczególnych jego strefach;

wizualizację trybu pracy podzespołów;

odczyt w postaci tekstów wszystkich pojawiających się alarmów w systemie;

prezentacje w postaci wykresów ciągłych wybranych parametrów pieca;

dobór i optymalizację nastaw regulatorów temperatury;

kontrolę przebiegu procesu nagrzewania wsadu.

Natomiast drugi stopień wizualizacji zrealizowany jest w komputerze.

Zadaniem komputera jest:

wizualizacja parametrów pracy pieca;

definiowanie krzywych nagrzewania;

diagnostyka urządzeń;

archiwizacja temperatury w strefach pieca;

tworzenie raportów o przebiegu procesu grzania.

Po zakończeniu procesu grzania możliwe jest wydrukowanie w postaci tabelarycznej szczegółowego raportu uwzględniającego m.in.:

rodzaj wsadu, numer zamówienia, nr klienta;

nazwisko piecowego;

datę i godzinę załadunku wsadu do pieca;

wartości temperatur w poszczególnych strefach pieca z rozdzielnością 10 min;

maksymalną i minimalną temperaturę w danej strefie w ciągu ostatnich 10 min;

maksymalną odchyłkę temperatury od temperatury zadanej;

datę i godzinę wyładunku wsadu z pieca.

Raporty mogą być przechowywane na dysku twardym komputera przez wymagany okres czasu.

Zastosowany przez nas rozwiązania gwarantują prawidłową i bezpieczną pracę systemu przy zachowaniu wszystkich wymaganych parametrów technicznych. W przypadku wystąpienia awarii jednego z elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, układ nie pozwala na kontynuowanie pracy oraz powtórne uruchomienie bez usunięcia przyczyn awarii.

 

Copyright © 2012 LOI Poland sp z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
projekt i wykonanie: cyberstudio, modernizacja: Piotr Szudlo